Lắp đặt internet cmc tại Đà Nẵng

VTVcab tại Đà Nẵng Archive

VTVcab tại Đà Nẵng

Truyền hình cáp VTVcab tại Đà Nẵng 1. Giới thiệu  Ngày 20/3/2017 Chính Thức Truyền hình cáp Trung Ương VTVcab ( Việt Nam ) hợp tác với Truyền hình cáp Sông Thu tại Đà Nẵng, triển khai hạ tầng Truyền hình và dịch vụ