Lắp đặt internet cmc tại Đà Nẵng

Internet cáp quang CMC cho hộ gia đình tháng 7/2016 tại Đà Nẵng Archive