Lắp đặt internet cmc tại Đà Nẵng

Internet cáp quang viettel tháng 01/2016 tại Đà Nẵng Archive