Lắp đặt internet cmc tại Đà Nẵng

Internet cáp quang Viettel tháng 2/2016 tại Đà Nẵng Archive