Lắp đặt internet cmc tại Đà Nẵng

Nên lắp cáp quang viettel hay cáp quang CMC Archive