Lắp đặt internet cmc tại Đà Nẵng

Ngày 18/3/2016 hoàn thành sửa chữa cáp quang AAG Archive