Lắp đặt internet cmc tại Đà Nẵng

Ngày 24/04/2018 cáp quang APG bị đứt Archive